Zasady stosowania w żywieniu zwierząt

„Czekolada,cukierki, ciastka -jako pasza świń i drobiu ???

- na pewno wśród hodowców znajdziemy tych, którzy jeszcze na ten temat nic nie słyszeli, takich co słyszeli, ale nie do końca posiadają wiedzę na ten temat oraz hodowców już stosujących tego typu produkty (szczególnie w systemach „żywienia na mokro”) w sposób nie do końca świadomy.

Prawda jest taka,że z powodzeniem można stosować pasze wyprodukowane z udziałem „ubocznych produktów przemysłu spożywczego” , ale pod absolutnym warunkiem spełnienia kilku kryteriów !!!!

 • hodowcy i wytwórnie pasz mogą nabywać produkty uboczne przemysłu spożywczego ( tzw odpady) na materiał paszowy tylko wtedy, gdy:

  1. Producent „odpadu” , zakład spożywczy jest pod Nadzorem Weterynaryjnym , czyli posiada odpowiedni numer zezwolenia weterynaryjnego z tzw alfą.

  2. Odpad ten został sklasyfikowany przez Nadzór Weterynaryjny jako „materiał paszowy” i dostawca posiada na ten konkrety produkt stosowną „Decyzję Wet.”

  ( dodatkowo producent powinien posiadać z Urzędu Skarbowego decyzję o klasyfikacji VAT. Jeśli nie to stosowanie innej stawki niż 23% jest bardzo ryzykowne).

  3. Materiał paszowy czy Mieszanka Paszowa Uzupełniająca powstały/a z produktów odpadowych przemysłu spożywczego wyłącznie świeżych nie przeterminowanych!!!

  4. Taki Materiał paszowy czy MP jak wszystkie materiały paszowe musi być wolny od zanieczyszczeń (np. pozostałości opakowań), grzybów, pleśni, dioksyn, salmonelli, metali ciążkach oraz białka pochodzenia zwierzęcego ( np. myszy i robaków).

Nie spełnienie któregokolwiek z tych warunków w przypadku kontroli naraża każdego hodowcę na bardzo dotkliwe konsekwencje włącznie z utylizacją zwierząt !!!!!

Od kilku lat w sposób profesjonalny i pełni legalny zajmujemy się przetwórstwem odpadów spożywczych na Materiały Paszowe. W tym celu powołaliśmy oddzielny podmiot zajmujący się na skalę europejską skupem, transportem, logistyką, magazynowaniem odpadów i wstępnym ich sortowaniu z podziałem na „pasze” , gorzelnia -biogaz. Produkty przeznaczone na pasze przetwarzane są w 2 wyspecjalizowanych specjalnie tylko do tego zakładach produkcyjnych. Nasi odbiorcy to największe Koncerny Paszowe w Europie, Firmy Handlowe oraz Hodowcy w Niemczech, Holandii, Belgii, Danii.

Obecnie postanowiliśmy zaoferować wybrane produkty na rynek Polski . Produkty te, jako Mieszanki Paszowe Uzupełniające spełniają najwyższe normy, oraz wszystkie powyżej wymienione kryteria (HACHAM, GM, GM+,WS).

 • Standaryzacja – powtarzalność parametrów każdej partii.

 • Bezpieczeństwo – nadzór i ścisła kontrola procesu pozyskania surowca, produkcji oraz całego łańcucha żywieniowego.

  Dostępność luzem (25 T) , Big-band 750kg, worki 50kg i 25 kg.

 • Sprawdzone przez setki tysięcy hodowców.

Poszukujemy na terenie Kraju podmiotów zainteresowanych wspólną budową dystrybucji w wybranych rejonach Polski.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Naszym Przedstawicielem

Piotrem Banaszakiem tel. 606919690