Gepardy Biznesu 2014 branży handel artykułami rolnymi

Spośród 298 przedsiębiorstw branży handel artykułami rolnymi, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 236 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Stimex – Agro Sp. z o.o.,  Grupa Zbożowa Sebastian Sp. z o.o. i  Anek sp. j. A. i K. Szarżanowicz.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziesięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2013 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 298 takich przedsiębiorstw branży handel artykułami rolnymi   (PKD od 4611Z do 4624Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje  do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowejC/Z (Cena/Zysk) w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2012 r.: 1,22C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2014 r.: 17,7
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2014 r.: 1,38.

 

Tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 236 firm branży handel artykułami rolnymi, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o więcej niż 10 proc.