Bydło

worki2.gifProdukty dla Bydła pod marką Maxfutter produkowane w zakładach w kraju, Niemczech i Holandii oparte są na ponad 20 letnim doświadczeniu Naszej kadry i międzynarodowego zespołu specjalistów. Wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek są testowane i poddane stałej modyfikacji i modernizacji. Wpływ na ich obecną formę i skład mieli hodowcy bydła z Podlasia, a szczególne podziękowanie należy się Hodowcom bydła z Ziemi Łowickiej. Mieli oni wyjątkowo znaczący wpływ na powstanie całej linii produktów dla krów mlecznych. Dzięki Ich testom i konstruktywnym uwagom powstała linia produktów dla krów mlecznych o wspólnej nazwie „MUĆKA ŁOWICKA”. Wbrew nazwie produkty te sprawdzają się znakomicie we wszystkich rejonach kraju.